Cách Đổi Mật Khẩu Của Tài Khoản Uptodate (2018 Updated) - Cộng Đồng Chia Sẻ Kiến Thức Y Khoa Việt Nam

Cách Đổi Mật Khẩu Của Tài Khoản Uptodate (2018 Updated)

MD YDaKhoa
Tháng Tám 7, 2018

Bước 1:

Từ trình duyệt máy tính, các bạn truy cập vào trang web www.uptodate.com.

Nếu sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra như ảnh dưới:

Bước 2:

Các bạn nhìn lên phía góc trên rồi nhấp vào chữ “My UpToDate“.

Sau khi nhấp vào sẽ có một bảng xuất hiện như ảnh dưới:

Tiếp đến các bạn nhấp vào dòng “View/modify my user name or password

Bước 3:

Sau khi nhấp vào dòng chữ trên, uptodate sẽ xuất hiện một bảng như hình dưới:

Sau đó các bạn bấm vào dòng “Change Your Password” để thay đổi mật khẩu

Bước 4:

Đến bước này, các bạn chỉ việc nhập theo hướng dẫn trong hình:

  1. Dòng 1: Nhập mật khẩu hiện tại của bạn
  2. Dòng 2: Nhập mật khẩu mới
  3. Dòng 3: Nhập lại mật khẩu mới
Sau đó các bạn nhấn Save Changes là xong

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *